Om Hälsinglands konstgille

Hälsinglands Konstgille är en förening som bildades 1945 och har som uppgift att arbeta för att höja konstintresset, anordna utställningar, föreläsningar, diskussionsaftnar m.m. och ge medlemmarna tillfälle att lära känna god konst samt att årligen lotta ut konstverk som förvärvats av konstgillet. Vårt verksamhetsområde är landskapet Hälsingland.

Konstverk som presenteras på denna hemsida är skapade av:

Historik
Den 28 mars 1945 antogs Konstgillets stadgar där man beslöt att:

"Verka för konstintressets höjande i Hälsingland, att ge medlemmar tillfälle att lära känna god konst genom utställningar och diskussionskvällar, att utlotta förvärvade konstverk bland medlemmar och att årsavgiften skulle vara 10 kr"