Styrelsen 2017

Ordförande

Sonja Öhman
Badhusgatan 8
827 32  LJUSDAL
070-3965441

sonja.ohman@hotmail.com

Sekreterare

Anna Karin Astner
Vikstensvägen 2B
820 41 Färila
070-6723102

annak339@gmail.com

Kassör

Soidre Mai
Strömsborgsvägen 4
827 40 Tallåsen
070-6443839

maisoidre@hotmail.com

Ordinarie ledamöter (2 år)

Sigbritt Lindstedt
Stocksbo 3059
820 41 Färila
0651-25048, 070-776 76 71
sigbritt.lindstedt@lg.se

May Bergström
Garvarvägen 34
827 30 Ljusdal
0651-10824, 070-3999148

may.bergstrom@hotmail.com

Marja Brouwer (2 år)
Storhagavägen 15
827 94 Ljusdal
0651-767734
 

marjabrouwerbergius@hotmail.com

Carina Larsson (2 år)
Kyrkstugevägen 1
827 30 LJUSDAL

070-6374208
carina@stocksbo.se  

 

Forts. styrelseledamöter

Jenny Norberg, adjungerad (1 år)
Råggärdevägen 45
827 40 Tallåsen
070-3643938        
jenny.norberg@ljusdal.se

Revisorer

Ing-Marie Persson (1 år)
Kolsvedjavägen 5D
827 30 Ljusdal
0651-769007, 070-6378609

Eleonor Jansson (2 år)
Skålbovägen 38
820 40 Järvsö
0651-32336, 0730-724714

Revisorsuppleant

Margareta Sundell (1 år)
Hotellgatan 56A
827 32 Ljusdal
0651-10636

margareta.sundell@svenskakyrkan.se

Valberedning

Yvonne Spring (1 år)
Kaptensgatan 8
82732 Ljusdal
0651-20687,arb: 10031 fax:12285

milton.spring@telia.com 

Konstnärlig rådgivare     

Jini Hedblom
Kolsvedjabacke 19
827 33 Ljusdal
0651-13092, 070-392 41 00

0651.13092@telia.com